דלת מסתובבת מבוקרת

דלת מסתובבת מבוקרת חשמלית מתפקדת כדלת מעבר לאדם מורשה אחד בלבד בכל מהלך.

באמצעות מערכת סנסורים חכמה ושטיח מיוחד ניתן לזהות תנועה חריגה במידה ויעשה ניסיון התגנבות לאדם שאינו מורשה כניסה לבניין.
במקרה כזה הדלת תיעצר, ותסתובב בחזרה לכיוון פתח הכניסה.

הדלת משמשת כאמצעי בקרה ושליטה במקומות בהם יש צורך לסנן את הנכנסים, כגון משרדי ממשלה, מקומות בעלי סיווג בטחוני , חברות פרטיות וכו'.

אמצעי ההפעלה לדלת ניתנים לבחירת הלקוח :קורא תגים, טביעת אצבע וכו'