קרוסלה נמוכה – TRIPODS

קרוסלה חשמלית או מכאנית בעלת שלוש זרועות, בגימור נירוסטה וצג חיווי דיגיטלי לכניסה ויציאה.
ממדיה מספקים מענה הולם כשמתעורר צורך בבקרת כניסה פשוטה זולה ויעילה.

מפרט טכני שער קרוסלה נמוכה:

  • קרוסלה חשמלית מופעלת באמצעות מערכת זיהוי כגון: קורא תג, גשש קירבה, קורא תביעת אצבע וכו'.
  • מעבר חופשי במצב חירום או בהפסקת חשמל ע"י מערכת מאפשרת "קריסת" הזרוע האופקית – pull down arms.
  • הפעלה דו כיוונית שקטה.
  • מחווני לד מוארים.

דגמי קרוסלות גבוהות:

TP 274
TP 500
TP 1100